×

Vizyon - Misyon


Vizyon

Büyük ölçekli, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir bir meyve suyu konsantresi endüstrisi inşa edilmesine katkıda bulunmak. Doğanın ve teknolojinin potansiyelini doğru biçimde kullanan. Çevreye ve toplumun ihtiyaçlarına duyarlı ,proaktif çözümler üreten ve 4. Endüstri Devrimi sonrası dönemde teknolojiyi etkin ve etkili kullanan üretici firma olmak.

Misyon

İyi tarım uygulamalarının geliştirilmesine, güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişimin kolaylaşmasına katkıda bulunmak. Yerel üreticilerin sürdürülebilir tarım konusunda bilinçlendirilmesini sağlamak ve uluslararası kalite standartlarına uygun hammaddeler üretmek.