×

Şirket Kültürümüz

Muhtaroğlu Holding olarak faaliyet gösterdiğimiz her alanda prensiplerimiz doğrultusunda kurumsal kimliğimizden ödün vermeden; bugünün ve yarının ihtiyaçlarını karşılayan yenilikçi çözümler sunuyoruz. “Önce İnsana Saygı” anlayışıyla yürüdüğümüz bu yolda çalışanlarımıza işte eşitlik sağlıyor ve ekip ruhunu besleyecek bir değer örgüsü oluşturuyoruz. Bu değer örgüsü çalışanlarımızın üretkenliğini artırarak yapılan işin de kalitesinin artmasına katkıda bulunuyor.

Genel Politika

Genel Politika

Firmamızın üst yönetimi, gıda güvenliği ve kalite kültürünün geliştirilmesi için tüm desteğini göstermektedir. Desteğinin kanıtı olarak finans ve insan kaynaklarını temin eder. Tüm helal gıda ve gıda güvenliği kültürü çalışmalarında liderlik faaliyetleri üst yönetimce yerine getirilir.


Kalite Politikamız

Müşterilerimizin istek ve ihtiyaçlarını doğru analiz ederek proaktif çözümler sunmak 

Hammadde tedariğinden son ürün sevkiyatına kadar olan tüm süreçlerde ;ilgili ulusal ve uluslararası güncel mevzuat, tebliğ ve/veya kanunlara, Kalite, Helal Gıda ve Gıda Güvenliği Standartlarına, Helal Gıda üretim koşullarına, sağlık ve hijyen kurallarına uygun ürün üretmek.

Gelişen teknolojinin ve değişen Dünyanın farkında olarak ürünün niteliğini artırmak için gereken ilgili güncel gereksinimleri karşılayacak inovasyonları en hızlı şekilde uygulamak.

Ar-ge proje ve oluşumlarının desteklemek.

Tüm kaynaklarımızı en optimal şekilde kullanmak.

Yaptığımız işin bütünlük gerektirdiğinin farkında olarak; tohum toprağa düştükten nihai ürün tüketiciye ulaşana kadar geçen sürede ;toplumun refahı için, tüm partnerlerimizin gelişimi ve değişimi için katkıda bulunmak.

Tüm çalışanlarımızda kalite bilincini tesis ederek; önce insan sağlığı mottosuyla , helal gıda ve gıda güvenliği yönetimi sistemleri hakkında uzmanlaşmalarını sağlamak .Periyodik olarak gerekli eğitimleri aldırmak.

Tüm çalışanlarımızın ve yöneticilerimizin yaratıcı inisiyatiflerinin önünü açarak fırsat eşitliği sağlamak ve şirketin hedefleriyle örtüşen bir yapı ortaya koymak.

ÖLÇÜM VE İYİLEŞTİRME Helal Gıda , Gıda Güvenliği ve Kalite politikalarımızın sürdürülebilirliği için yıllık hedefler ve programlar belirliyoruz. Performans yönetimi, izleme ve değerlendirme gibi aşamaları bu hedefler doğrultusunda iyileştiriyoruz Kalite politikalarımızın etkililik seviyesini bağımsız kuruluşlar tarafından denetletiyoruz. Bu denetimlerde ISO 9001, FSSC 22000, KOSHER, FDA ,Helal Gıda ve Organik Üretim sertifikalarını çerçeve olarak görüyoruz.

Helal Gıda Politikası

Kalite, Helal Gıda ve Gıda Güvenliği sistemlerini ve Helal Gıda gerekliliklerini uygulayarak ve etkinliğini sürekli iyileştirerek,

Helal Gıda riski oluşturabilecek tüm durumların bertaraf edilmesini sağlayarak,

İyi üretim, iyi hijyen uygulamaları ve uygun çevre şartlarını sağlayarak,

Tüm kişilere, kuruluşlara etik ilkeler çerçevesinde eşit mesafede durarak,

Tedarikçilerimizden tüketicilerimize kadar olan tüm süreçlerimizi sürekli gözden geçirerek,

OIC/SMIIC 1 Helal Gıdalar İçin Genel Kurallar Standardına ve İslami şartlara uyarak,

Müşteri odaklı çalışma bilinci ile, ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun, yüksek kaliteli ve güvenilir ürünleri gelişmiş teknolojileri kullanarak üretmektir.

Çevre Politikası

Sürdürülebilir çevre politikaları yürütüyoruz.

Sıfır atık farkındalığı ile israfın önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması ve geri dönüşüm uygulamalarının artırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Çevresel kirliliği önlemek amacıyla, ulusal ve uluslararası mevzuatla belirlenen yükümlülükleri yerine getiriyoruz.

İş ve İşçi Sağlığı Politikası

Çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini temel önceliğimiz haline getiriyoruz.

Çalışma ortamımızın güvenli, temiz, düzenli ve sağlıklı olmasını sağlıyoruz.

Çalışma ortamından kaynaklanabilecek tüm riskleri değerlendiriyoruz. İş sağlığı ve güvenliği risklerimize uygun olan mevzuat ve standartlara uyarak, mevzuat gerekliliklerinden daha iyisini yapmak konusunda çaba gösteriyoruz.

İş sağlığı ve güvenliği performansımızın sürekli iyileştirilmesi yönünde çalışmalarda bulunuyoruz.

Çalışanlarımızda iş güvenliği kültürünün oluşmasına katkı sağlıyor ve iş kazaları riskini minimize ediyoruz.

Sosyal Sorumluluk Politikası

Sosyal sorumluluk kapsamında insan kaynakları, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, adil çalışma uygulamalarında yasal gerekliliklere uyulacağını, topluluk girişimi ve gelişmesinin sağlanacağını,

Sosyal Sorumluluğunun öneminin farkında olup ve yasal gerekliliklere uyulacağını,

Etik davranışın destekleneceğini, tüm işletmede sosyal sorumluluk bilincinin uygulamaya alınacağını, Bu konuda gerekli kaynakların sağlanacağını,

Sosyal sorumluluk sistemine ait ilkeler doğrultusunda; hesap verebilirlik, şeffaflık, etik davranış, tarafların çıkarlarına saygı, hukuk kurallarına saygı, uluslararası davranış normlarına saygı, insan haklarına saygı prensiplerine uymayı,

Herkes, sendika kurma ve sendikalara katılma özgürlüğüne sahiptir. Zorla çalıştırmamayı, Çalışanlara adil ve hakkaniyetli bir ücret ödemeyi,

Taahhüt ederiz.

Enerji Politikamız

İklim değişikliği etkilerini azaltmaya yönelik enerji verimliliği projelerinin geliştirilmesi,

Kuruluşumuzda enerji kullanımı ve tüketimi performansında EnYS’ i sürekli iyileşme sağlamak,

Enerjiyle ilgili yasal şartları ve diğer yükümlülükleri uymayı,

Tüm süreçlerimizde enerji performansının iyileştirilmesini dikkate alan faaliyetlerde bulunmak,

Enerji performansını etkileyen verimli ürün ve hizmetleri etkin şekilde tedarik edip kullanmak,

Tüm süreçlerimizde enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması konusunda çalışanların ve toplumun bilincinin artırılmasını,

Amaçların ve enerji hedeflerinin oluşturulması ve gerçekleştirilmesi için gereken bilgi ve kaynakları sağlamayı,

Taahhüt ederiz.